Medische voet

Wat is een medisch pedicure en wat doet zij?

Een medisch pedicure houdt zich bezig met de verzorging en het behandelen van voeten, huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de cosmetische pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen en technieken zoals bijvoorbeeld nagelregulatie, nagelreparatie en nagelprothesen. Andere specialistische technieken zijn: orthesiologie, antidruktechnieken en medical taping.

Voeten met een verhoogd risico op complicaties zoals reuma, diabetes, spasticiteit, verwaarloosde en de oudere voet behoren tot de risicovoet die door de medisch pedicure behandeld wordt. De behandelingen zijn gericht op vermindering van pijnklachten of klachtenvermindering, waarbij de behandeling meer medisch gericht is dan cosmetisch.

Taken van de medisch pedicure:

  • Behandelen en verzorgen van nagels, voet en huid;
  • Geschikte producten, gereedschappen en materialen gebruiken;
  • Hygiënisch werken volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf;
  • Zorgvuldig, bewust en alert handelen;
  • Risicovolle situaties herkennen en daarnaar handelen;
  • Het geven van een goed en duidelijk (schoen)advies;
  • Preventief werken en handelen;
  • Mogelijke contra-indicaties rapporteren aan de ketenzorg;
  • Doorverwijzen naar de arts of andere disciplines zoals bijvoorbeeld de podotherapeut, fysiotherapeut of reumatoloog.
  • Een andere belangrijke taak is het maken van een screening. Wat houdt nu precies een screening in? Een screening is een uitgebreide anamnese en onderzoek met testen, wat ongeveer 60 minuten duurt en dit vindt één keer per jaar plaats wanneer er geen bijzonderheden zijn.

Wanneer er risicofactoren zijn, wordt de screening vaker gedaan. Dat is  wanneer het gevoel in combinatie met vaatlijden veranderd en als er tekenen zijn van lokaal verhoogde druk. In dat geval wordt de screening 1 maal per 3 maanden toegepast. Bij aanwezigheid van, of een eerder doorgemaakte ontsteking of amputatie, wordt er 1 maal per 1 tot 3 maanden gescreend.